تبلیغات پر بازده و ارزان قیمت در مجله علمی، خبری جعبه فناوری


نوع         سایز          زمان           هزینه

بنری           60×468           7روز             5 هزار تومان

بنری           60×468          30روز          20 هزار تومان

بنری           240×120         7روز           7 هزار تومان

بنری           240×120        30روز          20 هزار تومان

متنی          -------          30روز         15 هزار تومان

متنی          -------          365روز      50 هزار تومان بنر یا متن شما در جایگاه دلخواه در سایت قرار می گیرد.شما می توانید از طریق نظر دادن در همین صفخه نیز درخواست کنید. علاوه بر این از طریق راه های زیر نیز می توانید سفارش خود را سریع و به راحتی ثبت کنید.

بــلــهتـلـگرام