چند ماه قبل طرحی جدید در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که می شد آن را نوآوری در سهمیه بندی سوخت توصیف کرد. این طرح برمبنای اختصاص سهمیه روزانه 0.8 الی 1 لیتر به ازای هر ایرانی مطرح شده است که به معنای ارائه 24 الی 30 لیتر بنزین ماهانه برای هر نفر خواهد بود و افراد فاقد خودرو نیز می توانند سهمیه خود را به متقاضیان واگذار کنند. قیمت بنزین سهمیه بندی شده همان نرخ های فعلی (1000 تومان) اعلام شده است و قیمت بنزین آزاد نیز براساس نرخ های فوب خلیج فارس در حدود 3000 تومان در نظر گرفته شده است.

 

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب سری بزنید...