استفاده از Android Auto در همه خودروها امکان‌پذیر شد.