امکان جدید وبلاگ: این وبلاگ از گواهینامه SSL بهره می برد.


این بدین معنی است که از پروکتل https پشتیبانی می کند.