در Google Map کلمه ATM را تایپ کنید تا تمامی خود پردازهای اطراف شما روی نقشه مشخص شود.
این روش در مسافرت بسیار کاربردی خواهد بود.

تکنولوژی | رسانه دانش و فناوری