اینم یه ترفند ساده برای جمع و تفریق کسرها به روش پروانه ای

با چند بار تکرار، میتونید همه کسرها رو ذهنی حل کنید