مردی در غرب لندن هنگامی که مشغول شارژ آیفونش در حمام بود به دلیل برق گرفتگی در گذشت.

به گفته پزشک قانونی بریتانیا مرگ ریچارد بول تصادفی بوده و این سازمان همچنین قرار است نامه ای به شرکت اپل برای به کار بردن تدابیر لازم جهت جلوگیری از واقعه مشابه بفرستد.

تکنولوژی | رسانه دانش و فناوری