با ارزش ترین استارت آپ های بخش خصوصی دنیا که بالاترین رشد را در سال های اخیر داشته اند.