یکی از بهترین مزیت ها در مورد اندروید امکان شخصی سازی آن است. تلفنهای اندروید برای بهبود تجربه کاربری خود به شما اجازه می دهند تا آنها را با محتوای ذهن خود شخصی سازی کنید.